Annettuja tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
Lahden Käyttökoira ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Laatimispäivä: 25.9.2020

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä selosta täyttää informointi velvoitteen.

Rekisterinpitäjä
Lahden Käyttökoira ry
c/o Aila Lindqvist
Järvisenkatu 8 B 8
15880 HOLLOLA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Pirjo Iso-Kuusela, puh. 0405106097, jasensihteerilkk @ gmail.com

Tietosuojavastaava
Marianne Nurminen, puh. 0505862910, marianne.e.mantyla@gmail.com

Rekisteröidyt
Lahden Käyttökoira ry:n liittyneet jäsenet

1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella

2. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • tilastointi
 • jäsenviestintä
 • tapahtumien järjestäminen
 • koulutustapahtumien järjestäminen
 • suoramarkkinointi
 • jäsentoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen


3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot
 • yhteyshenkilön nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

4. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: kayttokoirary@gmail.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä  tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin käyttäjätiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lahden Käyttökoira ry:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsentietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Jäsenrekisterin mukaisia tietoja käsittelevät Lahden Käyttökoira ry:n jäsenrekisterin hoitaja ja jäsenkirjevastaava. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle oaspuolelle (tekniset tietojärjestelmät), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevantietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoa sivustosta
lahdenkayttokoira.fi on Lahden Käyttökoira ry:n ylläpitämä verkkosivusto.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet
Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla
Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Seurantaevästeen voimassaoloaika on 13 kk, ellet itse poista evästettä tai ole säätänyt selainasetuksiasi automaattisesti poistamaan eväste tätä aiemmin.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics -kävijäseurantapalvelua), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 •     käyttäjän IP-osoite
 •     kellonaika
 •     käytetyt sivut
 •     selaintyyppi
 •     mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut LKK: verkkosivulle
 •     miltä palvelimelta käyttäjä on tullut LKK: verkkosivulle
 •     mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut LKK: verkkosivulle

Evästeiden avulla kerätyt tiedot säilyvät kerätyssä muodossa tyypillisesti 6 kk. Tietoja ei kuitenkaan käytetä sellaisenaan analytiikkatarkoituksiin, vaan IP-osoitteet maskataan analytiikkaa varten.

Evästeitä voi hallinnoida selaimen asetusten kautta. Huomaa, että valintasi ovat selainkohtaisia, eli sinun tulee tehdä haluamasi valinnat jokaisella käyttämälläsi selaimella erikseen.