Skip to main content

Montsun historia lyhyesti

Mondioring on toinen FCI:n hyväksymä kansainvälinen suojelukoemuoto IGP:n ohella.

Se kehitettiin 1980-luvun puolivälissä ottamalla piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/sveitsiläinen suojelukoe.

Suomessa Mondioringillä on ollut virallisen koemuodon status 1.1.2015 alkaen.

Mitä mondioring mittaa?

Mondioringissä mitataan koiran geneettisiä ominaisuuksia ja koulutustasoa.

Genetiikan puolelta tulee lähinnä vietti- ja suojelukoiraominaisuudet, viettikestävyys ja jossain määrin dominanssi ja aggressio, joka ilmenee koiran ollessa purussa maalimieheen.

Koulutustasoa kuvaa lähinnä se, että koiran tulee ympäristöstä ja maalimiehen häirinnästä välittämättä mennä kiinni määrätietoisesti ja epäröimättä, ja olla samaan aikaan ohjattavissa.

Mondioring-kokeessa tuomari kehittää yllätyksellisiä skenaarioita koiran ja ohjaajan kuormittamiseksi. Koiraa testataan vaihtelevuudella ja ulkoisilla häiriötekijöillä jotka ovat jokaisessa kokeessa erilaiset eikä niitä voi suoranaisesti etukäteen harjoitella muuten kuin luomalla koiralle mahdollisimman paljon kokemuksia erilaisista asioista.

Mondioringin osiot luokittain (koira aina vapaana)

 • tottelevaisuus, liikkeet, pisteytys
 • hypyt, vaihtoehdot, pisteytys
 • purut, liikkeet, pisteytys

Tottelevaisuus

Vapaana seuraaminen; seuraamiskaavio vaihtelee kokeittain, tuomari suunnittelee sen erikseen joka kokeeseen. Seuraaminen sisältää käännöksiä ja pysähdyksiä. Seuraamiskäskyn saa antaa vain kerran liikkeen alussa. Kaavio näytetään ohjaajille kokeen alussa nollakoiralla.

Paikallaanolo; koira on minuutin ajan paikallaan maassa tai istuen (vain 3. lk) ohjaajan ollessa piilossa, koiraa häiritään erilaisilla äänillä, esineiden heittelyllä ym., häiriöitä vaikeutetaan luokittain.

Eteenlähetys; koiran tulee edetä suoraan ja ylittää linja maahan merkittyjen pisteiden välistä ja palata ohjaajan kutsusta. Etäisyys kasvaa luokittain.

Asennot; koiran tulee vaihtaa asentoa ohjaajan käskystä, koira ei saa edetä vaihtaessaan asentoa, asentojen järjestys vaihtelee kokeittain. Liikkeen päätteeksi ohjaaja kutsuu koiran luokseen.

Ruoasta kieltäytyminen; paikoilleen jätetylle koiralle tarjotaan tai heitetään ruokaa, johon koira ei saa koskea ruokaan. Ylemmissä luokissa kentällä on lisäksi ruokasyöttejä, joihin koskiessaan kokeen aikana, koira menettää ruoasta kieltäytymisen pisteet.

Nouto; koira noutaa noutoesineen, joka voi olla melkein mikä vain alle 1 kg painoinen esine ja luovuttaa sen istuallaan. Esineellä ei saa leikkiä eikä sitä saa pureskella, mutta koira saa korjata otetta kolme kertaa.

Tunnistusnouto (2. ja 3. lk); koiran on tunnistettava ohjaajan hajustama puukapula, jonka ohjaaja on vienyt 30m etäisyydelle muiden vastaavien joukkoon, noudettava se ja luovutettava istualtaan.

Hyppyliikkeet

Luokassa 1 suoritetaan yksi valinnainen este, luokassa 2 kaksi estettä, joista toinen on aitaeste, luokassa 3 suoritetaan kaikki esteet. Esteiden korkeus/pituus kasvaa luokittain. Estettä ei ole pakko suorittaa maksimi pituudessa/korkeudessa ja estettä voi yrittää kaksi kertaa. Estettä on myös mahdollista korottaa. Täydet pisteet saa vain luokan maksimikorkeudesta.

Aitaeste on korkeudeltaan 100 cm – 120 cm korkea. Koira suorittaa esteen molempiin suuntiin.

Seinäeste (palisade) on 180-230 cm korkea.  Koira kiipeää pystysuoran seinän yli, jonka toisella puolella on maahan tulon turvallisuutta lisäävä ”silta”.

Pituushyppy on 3-4 m pitkä. Koira hyppää pituutta maassa ”makaavan” telineen yli.

Puruliikkeet

Hyökkäysliikkeissä (keppihyökkäys, välinehyökkäys, pako) koira lähtee vasta käskyn saatuaan kohti maalimiestä ja pyrkii puremaan heti. Irrotus tapahtuu tuomarin merkistä joko pillillä viheltämällä tai ohjaajan suullisella kutsulla.

Keppihyökkäys; maalimies vastustaa ja estää koiraa kepillä. 2 ja 3 luokassa keppihyökkäys tehdään esteen (esim. heinäpaalit, vesiallas, autonrenkaita) yli ja välineenä voi olla muukin kuin keppi.

Hyökkäys apuvälinein; suoritetaan 2 ja 3 luokassa. Koiraa vastustetaan ja yritetään estää erilaisilla välineillä, kuten huiskilla, tyhjillä juomapulloilla, vesipulloilla jne.

Pakohyökkäys; koira pysäyttää pakenevan maalimiehen puremalla. Purun aikana maalimies ampuu kahdesti 9mm starttipistoolilla.

Keskeytetty pako; suoritetaan vain 3 luokassa. Tuomari ilmoittaa vasta koiran liikkeelle lähettämisen jälkeen onko kyseessä keskeytetty vai normaali pako. Ohjaaja kutsuu koiran luokseen ennen kuin koira ehtii purra pakenevaa maalimiestä.

Etsintä ja kuljetus; suoritetaan luokissa 2 ja 3. Maalimies piiloutuu johonkin kentällä ennakkoon sovitusta piilosta. Koiran tulee etsiä maalimies rajatun ajan sisään ja jäädä ilmaisemaan maalimies haukkuen. Tuomarin merkistä maalimies lähtee liikkeelle ja koiran tulee vartioida maalimiestä intensiivisesti. Kuljetuksen aikana maalimies voi ylittää esteitä ja muilla tavoin estää koiraa. Maalimies yrittää paeta koiralta kolmesti, jolloin koiran tulee välittömästi pysäyttää tämä purren. Maalimiehen jokaisesta saavuttamasta metristä menettää pisteitä.

Ohjaajan puolustus; liikkeen kaavio näytetään ohjaajille nollakoiran toimesta. Ohjaaja antaa liikkeen alussa koiralle puolustuskäskyn, jonka jälkeen ohjaaja ei saa puhua. Yksi tai kaksi maalimiestä aiheuttaa koiralle häiriötä kokeeseen tehdyn skenaarion mukaisesti. Koirakko voi joutua liikkumaan eri tavoin, istumaan, työntämään tai heittämään esineitä jne. Koiran on pysyttävä metrin sisällä ohjaajastaan ja purtava vasta hyökkäyshetkellä. Hyökkäys tapahtuu läimäyttämällä ohjaajaa kahdella kädellä. Liikkeeseen sisältyy aina ohjaajan kättely, jolloin koira ei saa purra. Irrotuksen jälkeen koira jää vartioimaan maalimiestä ja palaa ohjaajansa luo vasta kutsusta, johon tuomari antaa luvan. Skenaariot vaikeutuvat luokittain.

Esineen vartiointi; suoritetaan luokassa 3. Koira vartioi itsenäisesti ympyrän keskellä olevaa esinettä ohjaajan ollessa piilossa. Maalimies yrittää varastaa esineen kolme kertaa. Koiran tulee purra maalimiestä ja palata takaisin esineelle itsenäisesti. Koira ei saa mennä puremaan maalimiestä liian etäälle esineestä eikä se saa antaa itseään raahattavan purussa kauaksi esineestä.

Treeniryhmät Suomessa

Suomessa toimii kymmenkunta treeniryhmää ympäri maan. Ryhmän toiminta edellyttää aina riittävää määrää maalimiehiä lajin fyysisyyden vuoksi. Lähimmät ryhmät ovat Hyvinkäällä ja Kotkassa ja yleensä kaikki ryhmät ovat aina täynnä maalimiesten vähäisen lukumäärän vuoksi.Ryhmien sijoittelua tarkasteltaessa kartalla, Lahden alueella on ”tyhjiö”. Järjestämäni epävirallinen lajiesittely / luento keräsi yllättävän paljon mielenkiintoa mondioringiä kohtaan ja täällä täyttyisi heti vähintään yhden maalimiehen ryhmä, ja osa jäisi jo ulkopuolelle.

Mondioring kenttä ja sen vaatimukset

 • säännöt kieltävät kovan alustan. Ainut järkevä alusta on nurmipohja.
 • kenttä on aidattu ja kooltaan min. 40 x 60 m, mikäli siinä halutaan joskus järjestää koe
 • kentällä ei saa olla esineitä, jotka voivat vahingoittaa koiraa
 • kentällä tulee olla 6 kiinteää piiloa sekä yksi siirrettävä. Näitä tarvitaan liikkeessä ”Etsintä ja kuljetus”
 • kentällä tulee olla sääntöjen mukaiset hyppytelineet sekä erilaisia esteitä
 • kentälle rakennetaan erilaisia häiriöitä ja kokeessa on usein jokin teema, jonka mukaisia häiriöitä sinne laitetaan. Jokaisessa kokeessa häiriö ovat erilaisia.

Maalimiehen varusteista

 • maalimies on kokeessa ja aikuisien koirien treeneissä puettu kokosuojapukuun
 • nuorten koirien ja pentujen treeneissä tarvitaan koiran ikään ja tasoon soveltuvia ns. jalkapatteja. Niissä on erilaisia suojaustasoja. Aikuisen koiran purressa liian kevyesti suojattuun jalkapattiin tuntuu maalimiehelle kipuna.
 • maalimies tarvitsee ns. rätinäkepin sekä erilaisia kädessä pidettäviä välineitä hyökkäyksen häiritsemiseen

Netistä löytyy paljon kuvia ja videoita, joita ei voi mahdollisten tekijänoikeuksien vuoksi liittää tämän artikkelin yhteyteen. Jopa suomeksi googlaamalla löytyy paljon materiaalia.

Toim. Jari Torkko (eri lähteistä keräten)

Mondioring yhteyshenkilö:

Jari Torkko
jari.torkko [at] gmail.com
puh. 045-6765100