Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Home / Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Koulutustoiminta
Lahden Käyttökoira ry:n yleiskoulutukset tapahtuvat tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana).
Heinolan palvelus- ja seurakoira ry:n harjoitushalli on jäsenten harjoituskäytössä tammi-maaliskuussa torstai-iltaisin 2 tuntia. Syksyllä kartoitetaan harjoitushallitarpeita syksy 2017 – kevät 2018.
Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien ryhmissä sopimusten mukaan. Kesäaikana koulutukset tapahtuvat pääasiassa arki-iltoina ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja koemaastojen käytöstä sovitaan maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritään käyttämään yhdistyksen Koiramäen aluetta.

Kilpailu-, koetoiminta ja koulutustapahtumat 2017
– TOKO-koe 15.7. 2017
– Hakukoe 1-3 luokat 27.5. 2017
– Hakukoe lokakuussa
– Piirinmestaruuskoe 1.7. 2017
– Jälkikoe 1-2 luokat 16.9. 2017
– 2 BH koetta, 6.5. ja 27.8. 2017
– Hakupäivä, jälkipäivä ja ek-päivä, ulkopuoliset kouluttajat
– Tottispäivä ja BH- ja tottelevaisuuskurssit sekä eri aihealueita koskevat kurssit oman yhdistyksen toimesta; pentukurssi, tokokurssi ja vire/motivaatiokurssi
– Kilpailukaudella 1 kerta/kk kokeen omainen treeni
– Tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja LKK:ta edustavia joukkueita   Pelastuskoirajaosto toteuttaa omaa toimintasuunnitelmaa

Näyttelytoiminta
– Talvinäyttely 15.1. 2017
– Salpausselän kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitus 25. – 26.3. 2017
– Pentunäyttely 29.10. 2017
– Talvinäyttely 14.1. 2018

Koiramäki
– Kentän sorastus,
– Koiramäen talkoot
– Koiramäki 10 v. -tapahtuma 2.9. 2017

Muu toiminta
Tallinnan virkistys- ja näyttelymatka 2. – 4.6. 2017

Tiedottaminen
Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa. Ensimmäinen lehti tulee painettuna, muut lehdet pdf-tiedostona nettisivuille. Jäsentiedotteet, yhdistyksen oma internet-kotisivu ja yhdistyksen jäsenten facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen facebook-sivu toimivat tiedotuskanavina.

LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY Hallitus